Advertise your property on our site by uploading its details online...

Images of the property

Select files...

Property data

Personal data and contact details

Write down the following number with digits:

fivethousand-thirty

Privacy policy

A megadott személyes adatokat a Gold House bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kezeli. A személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, a technikai intézkedések alkalmazásával biztosítjuk. Az adatok a regisztráló előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül a Gold House Real Estate and Creditcenter (SHEKEL Ltd.) harmadik személy részére nem adja ki. Az adatkezelés célja elsődlegesen a regisztráló által megjelölt ingatlannal kapcsolatos szerződéskötés, illetve az igény mielőbbi kielégítése.